Framtiden är bäddad – Inbäddad

Var med och skapa framtiden inom Embedded finance. Marknaden är enorm och kommer att explodera inom bara några år. Här är din chans att bli delägare i Vopy.

Läs vidare

Se vår video

Din möjlighet att bli delägare i Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Våra embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vi hjälper företagen att erbjuda bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter till sina kunder. Utan att de behöver investera i ny kunskap eller nya medarbetare, eller bekymra sig om regulatoriska frågor, det tar vi tillsammans med våra partners, hand om. Vi arbetar i en B2B2C modell där vi levererar hela vägen till våra kunders, kunder.

Emissionsvolym:

845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor:

Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod:

Förlängd period till den 12 december 2022.

Emissionsbelopp:

Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money:

Ca: 151 miljoner sek

Teckningsoptioner:

Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Vår marknad är bland annat tillväxtländer
Överföringar, betalningar och att skicka hem pengar kommer alltid utgöra en central roll i samhället oavsett krig och oroligheter. Marknaden är enorm, bara från Europa skickar migranter hem pengar värda över 100 miljarder US dollar årligen.  I tillväxtländer som t ex Indien och Bangladesh finns utmärkta lösningar likt vårt “Swish”. Vopy har lösningar som kopplar ihop behovet av överföringar från Europa direkt med de lokala överföringssystem i dessa länder. Migranter kan föra över pengar enklare, snabbare och billigare – de kan till och med betala sin mosters mobilräkning i Bangladesh direkt från sin app i Europa.

Enorm efterfrågan på våra produkter – kapital skapar tillväxt
Globalt finns det en enorm efterfrågan på vårt erbjudande och vi har en välfylld prospectlista. Ett välfinansierat företag är en absolut förutsättning för att nå våra mål. Begränsad finansiell kapacitet är i nuläget den viktigaste faktorn som hämmar vår tillväxttakt.

Vi bjuder därför in till en emission där du har möjlighet att bli en del av oss och skapa framtidens ekonomiska system. Vår potential är gränslös – tillsammans blir vi bättre.

Välkommen att bli delägare i Vopy du också!

Du kan teckna direkt via ditt Bank ID eller printa ut teckningssedeln och skicka den till oss.

Presentation om Vopy

Därför ska du investera i Vopy

Betydande skalbarhetseffekter

  • Positivt EBITDA och kassaflöde från verksamheten på månadsbasis förväntas vid årsskiftet 2023
  • Bruttomarginal på 70 %

Unik ställning på marknaden

  • Vopy är först ut med ett skalbart fullserviceerbjudande med intäktsdelning i kombination med ett fast månadspris oavsett transaktionsvolym

Exponentiell tillväxt av intäkterna

  • Mycket stark säljpipeline med stor potential
  • Uppskattningsvis 16,5 M användare i slutet av 2025
  • Kraftigt stigande ARPU (Average Revenue Per User) 360 sek inom 5 år
  • Uppskattade intäkter på 121 MSEK 2023, 955 MSEK 2024 och en framtida mycket högre potential

Ett stort marknadsfönster

  • Den globala marknaden för embedded finance är enormt stor
  • Många faktorer inom teknik och regleringar främjar snabb tillväxt

“Vi skapar nu en konkurrenskraftig lösning för privatpersoner som överför pengar mellan Europa och Indien, Bangladesh, Singapore och Nepal. Eftersom dessa länder har en stor befolkning så har våra kunder stora användarvolymer, vilket ger oss en potential till en snabb tillväxtkurva”

Sven Hattenhauer, Styrelseordförande Vopy
Kontakt

Vill du veta mer om Vopy?

Webbevent
Anmäl dig gärna till vårt livesända webbevent, där vi presenterar Vopy och du kan ställa frågor direkt till vår styrelseordförande. Länk skickas ut på mail efter genomförd anmälan.

Datum: måndag 28 november, 2022

Tid: 13.00-13.30

Personligt möte?
Om du vill att vi kontaktar dig för ett personligt möte, fyll i formuläret och klicka i boxen för att bli kontaktad. Vi hör av oss så snart vi kan!

Du kan även kontakta oss direkt genom att maila till:

[email protected]


Vår affärsmodell

Vi ska bli världsledande inom embedded finance

Vi får betalt för varje slutanvändare, till en början ca 200 kr/användare och år, över tid överstiga 360 kr/användare och år. Redan under 2024 räknar vi med att nå miljontals användare. Vår affärsmodell har hög skalbarhet med relativt låga tillväxtkostnader – i och med att våra kunder har stora kundvolymer, kan vi nå en snabb tillväxt utan större marknadsinvesteringar.

Med en stor global användarbas kan vi förändra hur finansiella transaktioner genomförs och inkludera miljontals människor, varav många idag är banklösa, i det globala finansiella systemet.

Baserat på vår nuvarande säljpipeline och den förväntade ökningen av antalet kunder framöver så förväntas antalet användare öka avsevärt under de kommande 5 åren, vilket kommer att föra vår aktiva användarbas till nivåer runt 70 miljoner användare.

Som en följd av de två viktigaste intäktsdrivande faktorerna; ökande ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare), antal slutanvändare samt stordrifts- fördelar förväntas EBITDA-marginalen öka avsevärt de kommande 5 åren och nå en potentiell nivå på cirka 70 %. Vi räknar med en årlig ARPU som överstiger 360 SEK inom 5 år.

Förväntad tillväxt i antal användare 2022-2026.

Tusental, användare vid respektive bokslut.

Välkommen att bli delägare i Vopy du också!

Du kan teckna direkt via Bank ID eller printa ut teckningssedeln och skicka den till oss.

Ledningsgrupp

Kim Forssell

VD

Kim är en serieentreprenör med över 25 års erfarenhet av att starta och skala upp företag världen över. Kim har två högre examina, en MSc i industri- och systemteknik och en MBA.

Luis Izguierdo

CTO

Luis har över 20 års erfarenhet av att leda internationella team för att bygga prisbelönta, kundorienterade molnlösningar för företag. MSc i datavetenskap från University of Victoria, Kanada.

Stein Erik Nordmo

CCO

Stein Erik har över 20 års erfarenhet inom telekom- och finansbranschen. En medlem i grundarteamet av Telenor Financial Services som betjänar mer än 20 miljoner kunder på marknader utan bankverksamhet i Sydostasien.

Styrelse

Johan Lund

Styrelseledamot

Entreprenör med stort sälj- och marknadsfokus. Johan har lång erfarenhet av finansmarknaden och genomfört en rad lyckade kapitalanskaffningar och IPO:er. Johan Lund är grundare, verkställande direktör och huvudägare i Front Ventures AB (publ) som innehar ca 13 % av aktier och röster i Vopy.

Gunnar Bylund

Styrelseledamot

Kombinerar teknisk kunskap baserad på en högkvalificerad bakgrund som mjukvaruutvecklare med ett starkt intresse för affärer och människor. Denna unika kombination har gjort det möjligt för honom att bygga upp organisationer och leda team av utvecklare och konsulter sedan 2008.

Sven Hattenhauer

Ordförande

Entreprenör och teambyggare med lång erfarenhet av att utveckla företag inom mjukvarubranschen. Känd för att få saker gjorda och för att hitta nya sätt att skapa bättre lösningar. Brinner för ledarskap som hjälper team och ledare att göra detsamma.

Tommy Sunesson

Styrelseledamot

Har under 40 år varit framgångsrik i att starta, bygga upp och sälja företag i olika storlekar och konstellationer. Har samlat på sig mängder av kunskap och erfarenhet. Numera framgångsrikt verksam som investerare och rådgivare i mer än 10 år.

Villkor för nyemissionen av aktier

Den 27 september 2022 beslutade Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, att genomföra en nyemission om maximalt 25,35 MSEK riktad till befintliga aktieägare och till övriga delar av allmänheten inom EU, England och Norge.

Nyemissionen kommer att genomföras, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på grund av Vopys målsättning att även locka till sig några nya, större aktieägare.

Erbjudandet består av units, där varje unit innehåller 40 aktier och 25 fria teckningsoptioner. Tilldelning av andelar sker i takt med att Vopy tar emot tecknade anmälningssedlar. Styrelsen kan förlänga teckningsperioden.

Teckningsoptioner
Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen, till ett lösenpris på 1,00 SEK.

Bryggfinansiering
Ett brygglån på 8,25 MSEK har arrangerats baserat på tecknade avtal. Lånet kommer att konverteras till 275 000 units (11 000 000 aktier) motsvarande 8,25 MSEK som en del av pågående nyemission. Räntan kommer att kvittas mot 275 000 units, som emitteras utanför pågående nyemission, i enlighet med de tecknade avtalen.

Namn
Treveta Investment AB
Alpcot
Enåks AB
Front Ventures AB

Lånebelopp (SEK)
3 000 000
1 200 000
1 050 000
3 000 000

Totalt 8 250 000